Skip to main content

Tanka bilen & fasta tankar med LPG

På våra stationer i Kalmar och Kristianstad kan ni tanka LPG både för bilar och fasta tankar.
Följande priser gäller för respektive station.

Kalmar 18 kr/ liter | Kristianstad 16 kr/liter

Att tanka LPG-gas (flytande petroleumgas) har flera fördelar:

  1. Renare: LPG producerar lägre utsläpp av koldioxid, kväveoxider och partiklar jämfört med bensin och diesel, vilket bidrar till en renare miljö och minskar luftföroreningar.

  2. Ekonomiskt: LPG är ofta billigare än traditionella bränslen, vilket kan leda till betydande besparingar för förare. Både själva bränslet och fordonsskatten kan vara lägre för LPG-fordon.

  3. Motorslitage: LPG brinner renare än bensin och diesel, vilket kan minska motorslitage och förlänga motorns livslängd. Detta kan också resultera i lägre underhållskostnader.

  4. Tillgänglighet: LPG finns på många tankstationer världen över, vilket gör det relativt lätt att hitta och tanka.

  5. Säkerhet: LPG-tankarna är robusta och designade för att vara extremt säkra, med flera säkerhetsfunktioner för att förhindra läckor och explosioner.

Sammantaget är LPG ett ekonomiskt och pålitligt alternativ till traditionella fossila bränslen.

LPG (flytande petroleumgas) är huvudsakligen ett fossilt bränsle. Det utvinns som en biprodukt vid raffinering av råolja eller vid utvinning av naturgas. LPG består huvudsakligen av propan och butan, som båda är kolväten och utvinns från fossila bränslen.

Det finns dock också biobaserade varianter av LPG, kända som bio-LPG eller förnybar LPG. Bio-LPG framställs från förnybara källor som växtoljor, animaliska fetter och andra biomaterial genom olika kemiska processer. Detta gör bio-LPG till ett mer hållbart alternativ eftersom det bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen och minska koldioxidutsläppen.

Sammanfattningsvis är traditionell LPG ett fossilt bränsle, medan bio-LPG är ett biologiskt alternativ.

Gasolkungen bilen